(1)
Piotrowski, I.; Kulcenty, K.; Murawa, D.; Suchorska, W. M. Biologiczne Aspekty śródoperacyjnej Radioterapii I Roli płynów Pooperacyjnych W Terapii Raka Piersi. LOS 2016, 13, 30-37.