(1)
Kowalik, A. N. Ocena Ryzyka, Kontrola jakości I bezpieczeństwa W Radioterapii W świetle Doniesień Konferencyjnych 3rd ESTRO Forum W Barcelonie. LOS 2016, 13, 73-78.