(1)
Janowska, D. Ułożenie, Funkcja I zmienność powrózka Naczyniowo-Nerwowego Klatki Piersiowej: Praca przeglądowa. LOS 2021, 17, 28-34.