(1)
Pietrzak, A. K. Wpływ Pola Elektromagnetycznego Na Rezystancję skóry Ludzkiej – Pomiary in Vivo. LOS 2017, 14, 10-15.