(1)
Suchorska, W. M.; Nowak, M. Ocena potencjaƂu Terapeutycznego Temsirolimusu W Zaawansowanym Stadium Renal Cell Carcinoma. LOS 2017, 14, 45-54.