(1)
Michalewska, J. Odczyny Popromienne W Radioterapii Oraz Popromienne Zapalenie skóry. LOS 2017, 14, 104-109.