(1)
Rucińska, A. Aktualny Stan Wiedzy W Zakresie Leczenia Interdyscyplinarnego chłoniaków W Oparciu O Informacje Pozyskane Na Konferencji ASTR0’S 56-Th Annual Meeting. LOS 2021, 18, 20-23.