(1)
Wróblewska, J. P. Komórki Macierzyste I Reprogramowanie komórek Somatycznych – Wybrane Zagadnienia. LOS 2018, 15, 35-42.