Radzińska, P., Zając, R., Pietrzak, A. K., Wiecheć, K., Żurawski, J., & Cholewiński, W. (2019). Obrazowanie radioizotopowe w onkologii pediatrycznej – przegląd metod. Letters in Oncology Science, 15(4), 134–142. https://doi.org/10.21641/los.15.4.100