Matuszewski, K., & Romański, P. (2019). Mammografia 3D z tomosyntezą. Kontrola jakości – regulacje prawne i metodyka pomiaru średniej dawki gruczołowej. Letters in Oncology Science, 16(1), 6-12. https://doi.org/10.21641/los.16.1.113