Piotrowski, I., Kulcenty, K., Murawa, D., & Suchorska, W. M. (2016). Biologiczne aspekty śródoperacyjnej radioterapii i roli płynów pooperacyjnych w terapii raka piersi. Letters in Oncology Science, 13(2), 30–37. https://doi.org/10.21641/los.13.2.13