Burchardt, W., & Burchardt, E. (2019). Zastosowanie różnych znaczników PET-CT w leczeniu i diagnostyce wznowy raka prostaty w oparciu o doniesienia zajazdowe z konferencji onkologicznej ASTRO 59 i przegląd literatury . Letters in Oncology Science, 16(4), 1–7. https://doi.org/10.21641/los.2019.4.16.150