Kowalik, A. N. (2016). Ocena ryzyka, kontrola jakości i bezpieczeństwa w radioterapii w świetle doniesień konferencyjnych 3rd ESTRO Forum w Barcelonie. Letters in Oncology Science, 13(4), 73–78. https://doi.org/10.21641/los.13.4.16