Sobecka, A., Barczak, W., & Suchorska, W. M. (2016). Interferencja RNA w terapii genowej nowotworów rejonu głowy i szyi. Letters in Oncology Science, 13(3), 64–72. https://doi.org/10.21641/los.13.3.17