Janowska, D. (2021). Ułożenie, funkcja i zmienność powrózka naczyniowo-nerwowego klatki piersiowej: praca przeglądowa. Letters in Oncology Science, 17(4), 28-34. https://doi.org/10.21641/los.2020.17.4.175