Skrobała, A., Styś, S., & Charmacińska, M. (2021). Wartości dawek w tkankach zdrowych w zależności od anatomii i kształtu piersi w grupie pacjentek z nowotworem piersi. Letters in Oncology Science, 18(1), 8–19. https://doi.org/10.21641/los.2021.18.1.192