Pietrzak, A. K. (2017). Wpływ pola elektromagnetycznego na rezystancję skóry ludzkiej – pomiary in vivo. Letters in Oncology Science, 14(1), 10–15. https://doi.org/10.21641/los.14.1.22