Burchardt, E. (2017). Rola badania PET w leczeniu raka szyjki macicy w doniesieniach na 3rd ESTRO Forum 2015. Letters in Oncology Science, 14(2), 33–38. https://doi.org/10.21641/los.14.2.28