Suchorska, W. M., & Nowak, M. (2017). Ocena potencjału terapeutycznego Temsirolimusu w zaawansowanym stadium renal cell carcinoma. Letters in Oncology Science, 14(2), 45–54. https://doi.org/10.21641/los.14.2.32