Martenka, P. (2017). Ocena najnowszych trendów w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów złośliwych górnego odcinka układu pokarmowego na rok 2014 wg doniesień prezentowanych podczas konferencji ASTRO 56 w San Francisco. Letters in Oncology Science, 14(3), 80–85. https://doi.org/10.21641/los.2017.14.3.35