Michalewska, J. (2017). Odczyny popromienne w radioterapii oraz popromienne zapalenie skóry. Letters in Oncology Science, 14(4), 104-109. https://doi.org/10.21641/los.14.4.41