Rucińska, A. (2021). Aktualny stan wiedzy w zakresie leczenia interdyscyplinarnego chłoniaków w oparciu o informacje pozyskane na konferencji ASTR0’S 56-th Annual Meeting. Letters in Oncology Science, 18(1), 20–23. https://doi.org/10.21641/los.2021.18.1.51