Burchardt, W. (2018). Aktywna obserwacja raka gruczołu krokowego w oparciu o doniesienia z konferencji ESTRO nr 35 w Turynie. Letters in Oncology Science, 15(1), 17–26. https://doi.org/10.21641/los.15.1.59