Wróblewska, J. P. (2018). Komórki macierzyste i reprogramowanie komórek somatycznych – wybrane zagadnienia. Letters in Oncology Science, 15(1), 35–42. https://doi.org/10.21641/los.15.1.62