Suchorska, W. M. (2018). Radiobiologia: podstawowe modele matematyczne opisujące przeżywalność komórek. Letters in Oncology Science, 15(2), 59-65. https://doi.org/10.21641/los.15.2.64