MICHALEWSKA, J. Odczyny popromienne w radioterapii oraz popromienne zapalenie skóry. Letters in Oncology Science, v. 14, n. 4, p. 104-109, 11 Dec. 2017.