Szczepaniak, Beata. 2020. “Poland”. Letters in Oncology Science 17 (2):8-16. https://doi.org/10.21641/los.2020.17.2.182.