Skrobała, Agnieszka, Sara Styś, and Magdalena Charmacińska. 2021. “Wartości Dawek W Tkankach Zdrowych W zależności Od Anatomii I kształtu Piersi W Grupie Pacjentek Z Nowotworem Piersi”. Letters in Oncology Science 18 (1):8-19. https://doi.org/10.21641/los.2021.18.1.192.