Rucińska, Anna. 2021. “Aktualny Stan Wiedzy W Zakresie Leczenia Interdyscyplinarnego chłoniaków W Oparciu O Informacje Pozyskane Na Konferencji ASTR0’S 56-Th Annual Meeting”. Letters in Oncology Science 18 (1):20-23. https://doi.org/10.21641/los.2021.18.1.51.