Wróblewska, Joanna P. 2018. “Komórki Macierzyste I Reprogramowanie komórek Somatycznych – Wybrane Zagadnienia”. Letters in Oncology Science 15 (1):35-42. https://doi.org/10.21641/los.15.1.62.