Radzińska, P., Zając, R., Pietrzak, A. K., Wiecheć, K., Żurawski, J. and Cholewiński, W. (2019) “Obrazowanie radioizotopowe w onkologii pediatrycznej – przegląd metod”, Letters in Oncology Science, 15(4), pp. 134–142. doi: 10.21641/los.15.4.100.