Myśliwiec, P. (2019) “Późne działania niepożądane uzupełniającego leczenia systemowego u chorych z rozpoznaniem raka piersi.”, Letters in Oncology Science, 16(1), pp. 29-36. doi: 10.21641/los.16.1.102.