Matuszewski, K. and Romański, P. (2019) “Mammografia 3D z tomosyntezą. Kontrola jakości – regulacje prawne i metodyka pomiaru średniej dawki gruczołowej.”, Letters in Oncology Science, 16(1), pp. 6-12. doi: 10.21641/los.16.1.113.