Piotrowski, I. (2016) “Biologiczne aspekty śródoperacyjnej radioterapii i roli płynów pooperacyjnych w terapii raka piersi”, Letters in Oncology Science, 13(2), pp. 30–37. doi: 10.21641/los.13.2.13.