Burchardt, W. and Burchardt, E. (2019) “Zastosowanie różnych znaczników PET-CT w leczeniu i diagnostyce wznowy raka prostaty w oparciu o doniesienia zajazdowe z konferencji onkologicznej ASTRO 59 i przegląd literatury. ”, Letters in Oncology Science, 16(4), pp. 1–7. doi: 10.21641/los.2019.4.16.150.