Kowalik, A. N. (2016) “Ocena ryzyka, kontrola jakości i bezpieczeństwa w radioterapii w świetle doniesień konferencyjnych 3rd ESTRO Forum w Barcelonie”., Letters in Oncology Science, 13(4), pp. 73–78. doi: 10.21641/los.13.4.16.