Sobecka, A., Barczak, W. and Suchorska, W. M. (2016) “Interferencja RNA w terapii genowej nowotworów rejonu głowy i szyi”, Letters in Oncology Science, 13(3), pp. 64–72. doi: 10.21641/los.13.3.17.