Janowska, D. (2021) “Ułożenie, funkcja i zmienność powrózka naczyniowo-nerwowego klatki piersiowej: praca przeglądowa”, Letters in Oncology Science, 17(4), pp. 28-34. doi: 10.21641/los.2020.17.4.175.