Skrobała, A., Styś, S. and Charmacińska, M. (2021) “Wartości dawek w tkankach zdrowych w zależności od anatomii i kształtu piersi w grupie pacjentek z nowotworem piersi”, Letters in Oncology Science, 18(1), pp. 8–19. doi: 10.21641/los.2021.18.1.192.