Milecki, P. (2016) “Ocena najnowszych trendów leczenia nowotworów układu moczowego prezentowanych na Konferencji ASTRO 2015, San Antonio, USA”, Letters in Oncology Science, 13(4), pp. 79–82. doi: 10.21641/los.13.4.20.