Pietrzak, A. K. (2017) “Wpływ pola elektromagnetycznego na rezystancję skóry ludzkiej – pomiary in vivo”, Letters in Oncology Science, 14(1), pp. 10–15. doi: 10.21641/los.14.1.22.