Martenka, P. (2017) “Ocena najnowszych trendów w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów złośliwych górnego odcinka układu pokarmowego na rok 2014 wg doniesień prezentowanych podczas konferencji ASTRO 56 w San Francisco”, Letters in Oncology Science, 14(3), pp. 80–85. doi: 10.21641/los.2017.14.3.35.