Michalewska, J. (2017) “Odczyny popromienne w radioterapii oraz popromienne zapalenie skóry”, Letters in Oncology Science, 14(4), pp. 104-109. doi: 10.21641/los.14.4.41.