Rucińska, A. (2021) “Aktualny stan wiedzy w zakresie leczenia interdyscyplinarnego chłoniaków w oparciu o informacje pozyskane na konferencji ASTR0’S 56-th Annual Meeting”., Letters in Oncology Science, 18(1), pp. 20–23. doi: 10.21641/los.2021.18.1.51.