Burchardt, W. (2018) “Aktywna obserwacja raka gruczołu krokowego w oparciu o doniesienia z konferencji ESTRO nr 35 w Turynie”., Letters in Oncology Science, 15(1), pp. 17–26. doi: 10.21641/los.15.1.59.