Wróblewska, J. P. (2018) “Komórki macierzyste i reprogramowanie komórek somatycznych – wybrane zagadnienia”, Letters in Oncology Science, 15(1), pp. 35–42. doi: 10.21641/los.15.1.62.