Burchardt, W. and Burchardt, E. (2018) “Zastosowanie brachyterapii HDR u chorych z rakiem jelita grubego w leczeniu choroby oligometastatycznej w wątrobie – przegląd technik i wskazań”., Letters in Oncology Science, 15(3), pp. 107–116. doi: 10.21641/los.15.3.89.