[1]
P. Radzińska, R. Zając, A. K. Pietrzak, K. Wiecheć, J. Żurawski, and W. Cholewiński, “Obrazowanie radioizotopowe w onkologii pediatrycznej – przegląd metod”, LOS, vol. 15, no. 4, pp. 134–142, Jan. 2019.