[1]
K. Matuszewski and P. Romański, “Mammografia 3D z tomosyntezą. Kontrola jakości – regulacje prawne i metodyka pomiaru średniej dawki gruczołowej.”, LOS, vol. 16, no. 1, pp. 6-12, Mar. 2019.