[1]
I. Piotrowski, K. Kulcenty, D. Murawa, and W. M. Suchorska, “Biologiczne aspekty śródoperacyjnej radioterapii i roli płynów pooperacyjnych w terapii raka piersi”, LOS, vol. 13, no. 2, pp. 30–37, Sep. 2016.